ONZE CERTIFICERINGEN

Aboma-certificering

CKB

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is in 2000 ontstaan na samenvoeging van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (uit 1996) en de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven (uit 1995). De regeling beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.

VGA

VCA P 2017/6.0

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU CHECKLIST AANNEMERS

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001:2015

KWALITEITSMANAGEMENT

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:
a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en
b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Datwyler

Dätwyler Certified Installer

INNOVATIEF IN BEKABELING

Dätwyler heeft sinds 1915 de snelle technische ontwikkeling, constructie en productie van kabels en systemen mede bepaald. De Dätwyler Holding AG omvat wereldwijd ondernemingen op het gebied van onder meer kabels, rubber en kunststof, precisie staalbuizen en technische componenten. Wereldwijd zijn er circa 4.500 mensen werkzaam.

Deze technologiereus denkt en handelt klantgericht en wil de bestaande kabeltechnologie voortdurend verbeteren. Achter de kwalitatief hoogwaardige producten en diensten voor de kabelconfectie staan goed opgeleide en ervaren vakmensen, die ervoor zorgen ervoor dat de hoge eisen aan onze oplossingen gesteld worden realiteit worden

Scroll to Top