Over Infra4Profit

Infra4Profit is gespecialiseerd in het op maat uitwerken van duurzame infra- en energievraagstukken. Hierin verzorgt Infra4Profit onder andere het projectmanagement in de infratechniek voor de openbare ruimte, telecommunicatie, energiemanagement en industrie en voert dit uit met eigen medewerkers en gedegen en flexibele partners.

In de infratechniek is Infra4Profit BV een toonaangevende en duurzaam opererende onderneming op het gebied van telecommunicatie en energie. Onze expertise ligt in het ontwikkelen, leveren en aanleggen van datanetten (CAI, glasvezel) en energienetten. Dankzij onze ervaring en professionele kennis van de laatste technieken is uw project bij Infra4Profit in goede handen: van ontwerp van de installatie tot beheer en onderhoud.

Buiten het engineeren, aanleggen en onderhouden van data- en energienetten biedt Infra4profit duurzame energie oplossingen die over het algemeen locatie gebonden zijn, waarbij iedere locatie haar eigen specifieke mogelijkheden c.q. beperkingen heeft. Infra4Profit BV heeft zich om die redenen breed gespecialiseerd in verschillende duurzame energie oplossingen zoals Solar en Warmte-Kracht Koppeling (WKK) inclusief energieopslag (batterijopslag).

Dit alles doen we met ons team vanuit Ravenstein, waar we op industrieterrein De Bulk over een kantoor met opslag- en assemblageruimte beschikken. Wij laten u graag kennis maken met ons team en onze expertise, producten en diensten.

Infra4Profit maakt onderdeel uit van de Konings-Groep. https://www.konings-groep.nl/

Infra4Profit BV is actief in de segmenten:

• Openbare Ruimte
• Telecommarkt
• Energiemarkt
• Industrie

Wat betekent Infra4Profit voor u?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de 3 ‘P’s’:

• People (de menselijke kant): aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners.
• Planet (milieu en energie): aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
• Profit (de financiële kant): aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.

 

People
Een maatschappelijk verantwoorde ondernemer houdt rekening met de mensen om zich heen. Die mensen zijn in de eerste plaats zijn eigen personeel. Bij een goede werkgever staat de mens centraal. Bedrijfsprestaties hangen immers voor een groot deel af van de inzet en de professionaliteit van de medewerkers.

 

Planet
Een beter milieu begint bij techniek. Dankzij technologische innovaties gaan we bijvoorbeeld steeds zuiniger om met energie, water en fossiele brandstoffen. Juist in de installatiebranche zijn er mogelijkheden te over om ervoor te zorgen dat het milieu minder wordt belast.

 

Profit
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid gaan uitstekend samen met financieel voordeel. Sterker nog, sociale winst en milieuwinst leveren niet zelden ook economische winst op. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben een voorsprong op hun concurrenten.

Bovenstaande 3 ‘P’s zijn verweven in de naamstelling van ons bedrijf. Infra4Profit is binnen de Inframarkt een toonaangevende en duurzaam opererende onderneming waarbij uw Profit voor u als klant en het milieu waarin wij leven, voorop staat.

Waar staat Infra4Profit voor

• Betrouwbaar
• Kwaliteit
• Efficiëntie
• Service
• Prijs

Missie en visie

Onze missie
Infra4Profit bedenkt en voert oplossingen uit voor haar klanten t.a.v. infrastructurele vraagstukken binnen de telecom- en duurzame energiesector in de openbare ruimte en industrie. Daarnaast ontzorgen wij onze klanten in het gehele proces van concept, engineering tot (meerjaren) onderhoud van projecten.

 

Onze medewerkers blijven voortdurend werken aan nieuwe ontwikkelingen en gaan steeds de uitdaging aan om op een maatschappelijk verantwoorde manier ons bedrijf te laten groeien.

 

Onze visie
Infra4Profit is een platte organisatie die een innovatieve, kwalitatieve en duurzame product- en dienstenportfolio levert in een continue veranderende markt. Onze houding is proactief, adequaat, maatschappelijk betrokken en omgevingsbewust. We gaan de dialoog aan met onze klanten en partners en werken volgens geëigende processen samen om onze gemeenschappelijke doelen te behalen.

Infra4profit levert een positieve bijdrage aan de maatschappij door gebruik van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten, waarbij een duurzame samenwerking en een ‘langetermijnvisie’ naar klanten en leveranciers centraal staat.

 

Onze medewerkers / partners zijn ons belangrijkste kapitaal. We bieden ze een veilige werkomgeving, halen het beste bij ze naar boven en bieden ze een (financieel) gezond toekomstperspectief. We motiveren elkaar en spreken elkaar niet alleen aan op zaken die goed zijn, maar ook wanneer er ruimte is voor verbetering. We verbeteren continue onze processen, producten en diensten om de levensduurkosten van de installaties voor onze klanten verder te verlagen.

Scroll to Top