DUURZAME WKK SYSTEMEN

Infra4Profit maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals plantaardige oliën, biogassen en waterstof. Hierbij willen wij ons profileren als uw partner voor groene energie. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel om voor uw bedrijf een unieke oplossing op maat te kunnen bieden waarmee wij ons van anderen onderscheiden. Ondernemen is dan ook voor ons meer dan alleen maar een “Profit-story”.

Bouw van elektro-aggregaten

Onze Corebusiness ligt hoofdzakelijk in de bouw van elektro-aggregaten, de bijbehorende schakelkastenbouw en warmteterugwinning (zowel motor- als uitlaatgaszijdig). De aandrijving van de generatoren wordt gerealiseerd middels een diesel- of aardgasmotor (fossiele brandstoffen), daarnaast behoort ook aandrijving middels duurzame brandstoffen zoals Bio-olie/gas als waterstof tot de mogelijkheden.

bouw van elektro-aggregaten

Bij het principe van warmte kracht koppeling drijft een op dieselolie, aardgas, biogas of vloeibaar gas draaiende verbrandingsmotor een generator aan, die elektrische energie opwekt. De thermische energie die bij dit proces vrij komt, kan direct of indirect voor de verwarming van gebouwen, zwembaden enz. of als proceswarmte in industriële processen worden gebruikt. In tegenstelling tot grote energiecentrales met een totaal rendement van ca. 35% en centrale warmte kracht centrales bereiken WKK installaties een rendement van ruim 90%. Door de decentrale inzet van deze installaties kunnen namelijk de omzettings- en overdrachtsverliezen van energie tot een minimum beperkt worden. Door het hoge totaalrendement van een WKK installatie is voor de gelijktijdige elektriciteit- en warmteopbrengst beduidend minder brandstof nodig. Dit verlaagt niet allen de bedrijfskosten maar spaart ook het gebruik van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd wordt de voor het milieu schadelijke verwarming van atmosfeer en water door hete uitlaatgassen en koelwater duidelijk geminimaliseerd of, in het ideale, vervalt zij helemaal.

Onderhoud generatorsets

Alle door ons geleverde installaties kunnen uiteraard door ons volledig worden onderhouden. Wij kunnen ook alle onderhoud verzorgen van door derde geleverde installaties. Wij doen zowel het onderhoud aan diesel- als gasmotoren. Ook kunnen alle koelers door ons gereinigd worden. Verder is het mogelijk om noodstroom generatorset door ons te laten onderhouden. Verder kunnen wij dan een belaste test uitvoeren op het noodstroom generatorset middels een z.g. loadbank.

Plantaardige oliën

Plantaardige oliën vervangen fossiele (benzine, diesel en aardgas) energie als brandstof bij WKK installatie. Geraffineerde plantaardige olie is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen in warmtekracht installaties. Aardolie wordt schaarser en duurder en door de kooldioxide (CO2) worden grote klimaat veranderingen in gang gezet. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de energie op een andere manier op te wekken. De voordelen van WKK zijn genoegzaam bekend en het ter plaatsen opwekken van zowel elektriciteit als warmte heeft een beduidend hoger rendement dan regionaal en landelijke opwekking van energie.

Plantaardige oliën

Voordelen plantaardige olie:

Duurzaam en klimaat neutraal;

 • Brandstof zonder fossiele brandstoffen;
 • Vergelijkbare energie technische waarde als dieselolie;
 • Bevat geen zwavel of zware metalen;
 • Gelijkmatige verbranding;
 • Kortere verbrandingstijd;
 • Niet schadelijk voor het milieu;
 • Geen brand- en exploie gevaar;
 • Bij olie producerende planten heeft men de keuze uit verschillende klimaten, dit is uiteraard afhankelijk van de soort;
 • Productietechnisch is veel minder energie nodig dan de traditionele opwekking regionaal en landelijk;
 • Lager emissie, roet en CO, ca, -50% en koolwaterstoffen -20%.

Waterstofmotor

Waterstof (H2) vervangt de fossiele (benzine, diesel en aardgas) energie als brandstof bij WKK installatie. Waterstof is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen in warmtekracht installaties. Aardolie en gas wordt schaarser en duurder en door de kooldioxide (CO2) worden grote klimaat veranderingen in gang gezet. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de energie op een andere manier op te wekken. De voordelen van WKK zijn genoegzaam bekend en het ter plaatsen opwekken van zowel elektriciteit als warmte heeft een beduidend hoger rendement dan regionaal en landelijke opwekking van energie.

bouw van elektro-aggregaten

Voordelen Waterstofmotor

Duurzaam en klimaat neutraal;

 • Brandstof zonder fossiele brandstoffen;
 • Vergelijkbare energie technische waarde als aardgas;
 • Bevat geen zwavel of zware metalen;
 • Gelijkmatige verbranding;
 • Kortere verbrandingstijd;
 • Niet schadelijk voor het milieu;
 • Productietechnisch is veel minder energie nodig dan de traditionele opwekking regionaal en landelijk;
 • Geen emissie.
Frank Krol

Frank Croll

Operationeel manager

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie.
Neem dan contact met mij op, ik help u graag verder.


Direct contact
+31 (0)6 17 74 02 15

Scroll to Top