TECHNISCHE RUIMTES

Infrastructuur is van cruciaal en vitaal belang voor het functioneren van onze snel veranderde samenleving! Infra4Profit BV is de ervaren partner voor de levering en plaatsing van volledig geassembleerde technische ruimten op maat bestaande uit prefab beton of containers voor knoop- en distributiepunten van infrastructurele netwerken ten behoeve infra-, railinfra en civiele projecten. Hierbij onderscheiden wij ons door werkbare, pasklare en betaalbare oplossingen te bieden in samenspraak met de eisen die de klanten/providers aan ons stellen.

TECHNISCHE RUIMTE

Betreedbare- en niet betreedbare geassembleerde ruimtes van Infra4profit zijn als zelfdragende constructie ontwikkeld. Hierdoor is verplaatsing van de ruimte altijd mogelijk. Afhankelijk van de toepassing kan de uitvoering in een geïsoleerde constructie plaatsvinden. De verschillende uitvoeringen en afmetingen van deze betreedbare ruimtes kunnen op maat uitgevoerd worden. Naast een groot assortiment met basisafmetingen, kunnen we vrijwel alles op maat leveren. De posities en keuzes ten aanzien van kelders, wandafwerking, ramen, deuren en roosters worden, afhankelijk van de technische installatie, op uw wensen/eisen gebouwd en geassembleerd.


Foto: voorbeeld van een prefab betonnen ruimte voor batterijopslag

technische ruimte batterij opslag
technische ruimte

Toepassingen betreedbare- en niet betreedbare Stations

 • Telecommunicatiestations
 • Datacenters
 • Transformator- en verdeelstations
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
 • Relaisstations
 • Milieustations
 • Schakelstations
 • Zendstations
 • Pomp- en Regelstations


Foto: voorbeeld van een container als een betreedbare technische ruimte voor een WKK-installatie met geluidsdemping.

PLAATSEN EN AANSLUITINGEN

Ook bestaat de mogelijkheid wij voor u het transport, plaatsing, fundering, grondwerk en de benodigde aansluitingen leveren (elektriciteit, telecom, veiligheidsaarde en blikseminstallatie) waardoor de gehele technische ruimte sleutel-klaar door ons wordt opgeleverd.

VERDEELSYSTEMEN EN VOEDINGSFACILITEITEN

Afhankelijk van de opgestelde apparatuur die benodigd is, worden de verdeelkasten en spanningssloffen (Power Distribution Units: PDU’s) hierop aangepast. Hierbij wordt ook bekeken welke systemen achter een UPS geplaatst moeten worden om de bedrijfszekerheid te waarborgen. Mocht blijken dat het energienetwerk te maken heeft met een langdurige storing, dan is het mogelijk om de technische ruimte te voeden met een aggregaat waarbij de aansluitvoorzieningen aanwezig zijn.

Verdeelkast

KOELINGEN

De koelsystemen kunnen bestaan uit alleen vrije-koeling, of een actieve koeling (airco). Uit energetisch oogpunt is er een ook een combinatie van deze koelingen mogelijk afhankelijk van de toepassingen. Dankzij het gebruik van vrije lucht koeling is het niet nodig om de warme lucht af te koelen. Dat scheelt veel energie en geld! En dankzij een lager energieverbruik is vrije lucht koeling de groenste, meest eco-vriendelijke keuze voor uw apparatuur ruimten.


Ongeacht de vereiste voor binnentemperatuur is het, het grootste deel van het jaar koud genoeg om vrije luchtkoeling de juiste optie te laten zijn voor de meeste apparatuur ruimtes. Wanneer de buitenlucht onder de vereiste temperatuur is, wordt een klein deel van de warme lucht gerecirculeerd om de luchttemperaturen te regelen.

Vrije-koeling

Recirculatieprincipe

In Nederland is het mogelijk om met vrije luchtkoeling de gewenste temperatuur een heel jaar te handhaven. In dergelijke gevallen wordt vrije luchtkoeling zoveel mogelijk gebruikt. Indien gewenst is het natuurlijk ook mogelijk om (tijdelijke) vrije lucht koeling te gebruikt in combinatie met uw bestaande airconditioning.

In onze koelingen zijn ventilatoren geïnstalleerd met een toerentalregeling of een gestuurde regelklep die zorgt voor de vermenging van warme en koude lucht met ventilatoren met een vast toerental. Toerengeregelde ventilatoren kunnen op een lager toerental draaien als de hoeveelheid te verplaatsen koude lucht minder kan zijn. Dit doet zich voor bij een lagere warmtebelasting in de ruimte of omdat de buitentemperatuur al lager is.

Omdat het energieverbruik van ventilatoren tot de derdemacht afneemt met het toerental, kent het verlagen van het toerental en het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) een grote energiebesparing en geluidsreductie. Een halvering van het toerental (dus halvering van het warmtetransport) levert 75% besparing op van het energiegebruik van de ventilatoren.

Middels vrije lucht koeling wordt d.m.v. ventilatoren de buitenlucht naar binnen geleid, gefilterd (stofdeeltjes tegengehouden) om vervolgend door een uitgebalanceerde koelstroom (flow) een optimaal binnenklimaat te creëren (koeling van de apparatuur) conform de wensen van de opdrachtgever. De opgewarmde lucht wordt vervolgens naar buiten afgevoerd. Dat scheelt extra energiekosten en is bovendien milieuvriendelijk.

vrije-lucht-actieve-koelingkast

Voordelen

 • Optimale airconditioning zorg ervoor dat het systeem een stille werking heeft.
 • Enorme energiebesparing met Directe Vrije Koeling
 • Compressormodus zorgt voor een constante airconditioning op warme dagen
 • Systeemapparatuur kan onder alle bedrijfsomstandigheden op 100% capaciteit draaien (geen fluctuaties in de prestaties van IT-componenten)
 • Optimale bedrijfsomstandigheden zorgen voor een lange levensduur van uw systeemapparatuur
 • Buitentemperatuurbereik van -20 tot +60 °C
 • Automatische herstart na stroomuitval
 • Hermetisch afgesloten koudemiddelcircuit
 • Voeding 230 V en -48 V DC backup koeling
 • Verbinding met gangbare GBS systemen via Modbus RTU-interface
 • Geïntegreerde storingsmeldingscontacten voor alarmsignalen
 • Service concept:
  -  Eenvoudige installatie en verwijdering
  -  Snelle en gemakkelijke vervanging van units terwijl de installatiekast operationeel blijft.
  -  Units kunnen worden onderhouden en vervangen door het eigen personeel van de operator (geen koeltechnici nodig)

Voor levering van kwalitatieve hoogwaardige Koelsystemen hebben wij een nauwe samenwerking gerenommeerde leveranciers binnen deze markt.

UPS SYSTEMEN

Binnen de Telecomsector gaat het om databeheer en datacommunicatie en is het essentieel dat de gebruikte systemen continu blijven functioneren bij storingen in het energienetwerk. Hiervoor gebruiken wij UPS-systemen die zijn afgestemd op de apparatuur die in de technische ruimte worden ingezet en hiermee de bedrijfszekerheid continuïteit kan waarborgen. Dit kunnen UPS-systemen zijn op -48 VDC of 230 VAC afhankelijk van de installaties die in de technische ruimte worden gebruikt. Hiervoor heeft Infra4Profit oplossingen op maat. Voor levering van kwalitatieve hoogwaardige UPS-systemen hebben wij een nauwe samenwerking met gerenommeerde leveranciers.

WETAC 1
WETAC 2

MONITORING

Zaken als temperatuur, luchtvochtigheid, water, brand, energiebeheer en andere parameters in een technische ruimte kunnen continu in de gaten gehouden worden voor een goede bedrijfsvoering. Dat vraagt om betrouwbare en accurate oplossingen. Het op afstand kunnen beheren van systemen en processen is een onmisbaar onderdeel voor steeds meer bedrijven.

Voor het monitoren gebruiken wij een beheerssystemen die zich al jaren hebben bewezen.  Hiermee monitoren wij op afstand onze koelsystemen, UPS-systemen en tal van sensoren (vocht, brand en aansluiting) op afstand die zorgen voor zekerheid (toegangscontrole) en veiligheid (vandalisme). Natuurlijk is het mogelijk om klanteigen systemen in te zetten waarbij bekeken kan worden hoe de connectie met de verschillende installaties geïntegreerd kunnen worden. Voor levering van kwalitatieve hoogwaardige beheerssysteem heeft Infra4Profit een nauwe samenwerking met gerenommeerde leveranciers.

Apollo 1

BRANDBLUSSYSTEMEN

Om uw serverracks en patchkasten tegen brand te beschermen is het belangrijk dat de brand vroegtijdig wordt gedetecteerd en in het beginstadium wordt geblust om een grote schade te voorkomen. Afhankelijk van de situatie heeft Infra4Profit de juiste oplossing.

brandblussysteem
Frank Krol

Frank Croll

Operationeel manager

Hallo, hoe kan ik u helpen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie.
Neem dan contact met mij op, ik help u graag verder.


Direct contact
+31 (0)6 17 74 02 15

Scroll to Top