Jouw privacy instellingen

Infra4Profit hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

We verzamelen bezoekersstatistieken met Google Analytics. Dat helpt ons inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Zo proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we willen je er wel over informeren.

Bekijk details
Vergeet mijn instellingen Verwijderen!

Ons privacybeleid

• Infra4Profit draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
• Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
• Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
• Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
• Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
• Infra4Profit spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar info@Infra4Profit.nl
• Infra4Profit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies
Deze website draait op WordPress met een CMS (content management systeem). Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Infra4Profit heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 24 maanden behouden.

Formulieren op inftra4profit.eu.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het CMS van WordPress en worden door gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.
De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Dit is een mailbox waar alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie toegang tot hebben. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens
Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina's binnen Infra4Profit.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen in WordPress CMS. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Diensten van derde partijen
Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig nieuws en tips van ons. Je kunt je altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven versturen we met MailChimp, een wereldwijde marktleider op het gebied van e-mailmarketingsoftware.

Scroll to Top